โปรโมชั่น I Promotion

Pro 1

ล้าง + เคลือบสี

Rain Check 48 ชม
แถมฟรี เคลือบกระจกรถยนต์

ราคาตาม PRODUCTS MAX ที่ลูกค้าเลือกใช้หน้าริาน

Pro 2

ล้างรถ BUFFET

ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน นับจากวันซื้อแพ็คเกจ

Size S = 2,500
Size M = 2,800
Size L = 2,900
Size XL = 3,700
Size X XL = 4,500

Pro 3

ฟอกเบาะ + ฟอกพรม

ฟรี ล้างสี + ดูดฝุ่น + อบโอโซน + เคลือบสี

Size S = 2,700
Size M = 2,800
Size L = 2,900
Size XL = 3,000
Size X XL = 3,500